HAKKIMIZDA

“MİRAN HUKUK VE DANIŞMANLIK”, 2014 yılında Av. Mustafa AKSARAYLI tarafından İstanbul’ da kurulmuş olup; kurulduğu günden bugüne kadar gösterdiği istikrarlı gelişim ile Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.

Ofisimiz, konusunda deneyimli avukat ve akademisyenlerden oluşan danışman kadrosu ile portföyündeki yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillere, hızlı, etkin ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ofisimiz, müvekkillerin tüm ticari ve özel faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu faaliyetler yürütülürken, hukuki ilişkinin kapsam ve niteliği göz önünde bulundurulmakta, olası ihtilaflar öngörülmekte ve bu kapsamda muhtemel uyuşmazlıklar, sulh yolu ile çözümlenmektedir. Bu bağlamda ofisimiz, kişiler ve/veya kurumlar arasındaki anlaşmazlıkları, yargılama aşamasına gelmeden önleyici hukuk mekanizmasını işletmek suretiyle çözümlemeyi amaç edinmiştir.

Dava yolu ile çözüme muhtaç olan hukuki ihtilaflarda ise, deliller ve Yargıtay uygulamaları ışığında, mevcut uyuşmazlık değerlendirilmekte ve yargılama sürecinin olası getiri ve riskleri analiz edilmektedir. Getiri ve risk analizinin ardından, izlenecek yol ve stratejiler hakkında müvekkiller, ofisimize özgü raporlama tekniği ile bilgilendirilmekte ve hukuki çözüm sürecinin her aşaması, müvekkillerle koordineli olarak yürütülmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki, kurulduğumuz günden itibaren tuttuğumuz istatistiki veriler, ofisimiz ile çalışan şirketlerin diğer şirketlere göre, hukuki uyuşmazlıklarını minimum 8 kat daha hızlı sürede sonuçlandırdığını ortaya koymaktadır.

Ofisimiz, hızlı çözümler üretebilmek, çözüm sürecine en kısa sürede müdahil olabilmek amacıyla, yurt içi ve yurt dışında partner ofislerle iş birliği içinde çalışmalar yürütmektedir. Tam zamanlı çalışan hukukçu kadrosunun yanı sıra, yeminli mali müşavir, bankacılık ve finans uzmanı, vergi denetmeni, iş güvenliği uzmanı, iş müfettişi ve alanında ihtisaslaşmış akademisyenlerden de sürekli olarak destek alınmaktadır.