İCRA İFLAS DEPARTMANI

DEPARTMANLARIMIZ

Ofisimizin uzmanlık departmanlarından olan İcra İflas Departmanımız, müvekkillerimizin tahsili gecikmiş alacaklarını en kısa sürede tahsil etmek amacıyla kurulmuştur. İcra İflas Departmanımız iki bölümden oluşmakta olup, bunlardan ilki ofis ekibimiz diğeri ise saha ekibimizdir.

İcra İflas Departmanımıza bağlı olan ofis ekibimiz, müvekkillerimiz tahsili geciken alacaklarına ilişkin müvekkillerle sürekli iletişimde kalarak, borçluya ilişkin tüm bilgileri temin etmektedir. Bunun akabinde, ofis ekibimiz, borçlunun bağlantılı olduğu tüm özel ve kamu kurumları ile iletişime geçmekte ve borçlu hakkında istihbarat çalışması yapmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda borçlu hakkında elde edilen bilgiler, ofis ekibimiz tarafından değerlendirilmekte ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılacak işlemler konusunda saha ekibimize talimatlar verilmektedir.

 İcra İflas Departmanımıza bağlı olan saha ekibimiz ise, ofis ekimizden gelen talimatları eyleme geçirmekte ve hem adliyede hem de borçluya ait olduğu tespit edilen haciz mahallerinde alacağın tahsiline yönelik işlemler gerçekleştirmektedir.