BİLİŞİM HUKUKU

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Çağımızda hızla gelişen teknoloji ile birlikte, bilişim-bilgi teknolojileri sektöründe yeni ticari faaliyet alanları oluşmuştur. Bu yeni ticari faaliyet alanlarında, birçok şirket faaliyet göstermeye başlamış ve bilişim-bilgi teknolojileri sektörü, dünya ticaretinde çok önemli rol almaya başlamıştır. Hızla büyüyen bilişim-bilgi teknolojileri sektörü ile beraber, hukuki alanda da bu sektöre ilişkin yeni teorik ve pratik alanlar oluşmuştur. Bu alandaki hukuki gelişmeleri yakından takip eden ofisimiz de, bilişim-bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşmış kadrosu ile müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ofisimiz tarafından Bilişim Hukukuna yönelik aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.

  • Bilişim Hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi,
  • Bilişim sektörüne özel hukuk çözümlerinin sunulması,
  • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi,
  • İnternet içerik sağlayıcısı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması,
  • E-ticaret uygulamalarına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.