GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ofisimizce, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülklerinin devri ve yönetimi konularında, idari ve yargısal mercilerde yapılacak işlemlerin yürütülmesine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

“MİRAN HUKUK & DANIŞMANLIK” olarak, gayrimenkul ve inşaat hukukundan kaynaklı ihtilaflarda, gerektiğinde mimar ve mühendislerin uzmanlıklarından da faydalanarak, müvekkillerimize kapsamlı ve nitelikli hizmet sunmaktayız.

Ofisimiz tarafından, Gayrimenkul ve İnşaat Hukukuna yönelik aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.

 • Kooperatif işlemlerinin yapılması,
 • İpotek, intifa tesisi ve diğer ayni hakların tesis ve terkin işlemlerinin yapılması,
 • Türkiye’de gayrimenkul edinimi konusunda yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili hukuki ihtilafların çözümü ile riskli yapıların yıkım ve yeniden inşa sürecinde, maliklere hukuki destek sağlanması,
 • Tapu iptal ve tescil davalarının yürütülmesi,
 • Meni müdahale ve ecri misil davalarının yürütülmesi,
 • İzale-i şuyu davalarının (Ortaklığın giderilmesi) yürütülmesi,
 • Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Tahliye, kira tespit ve uyarlama davalarının yürütülmesi,
 • Kamulaştırmasız el atma davalarının yürütülmesi,
 • İmar kanunundan doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Müşterek mülkiyet ve iştirak halinde mülkiyetten doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • İmar mevzuatından kaynaklanan idari ve hukuki ihtilafların çözümü.