İCRA VE İFLAS HUKUKU

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ofisimiz, portföyündeki müvekkillerin gerek alacaklı gerekse borçlu sıfatını taşıdığı durumlarda, İcra ve İflas Hukukuna yönelik araştırmacı, uzlaşmacı ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

“MİRAN HUKUK & DANIŞMANLIK” olarak, alacaklı müvekkillerimizin, mevcut alacaklarını en kısa sürede tahsil etme konusunda son derece deneyimliyiz. Tahsili geciken alacaklarda, ofisimize özel icra teknikleri uygulayarak, müvekkillerimizin vadesi geçen alacaklarını en hızlı şekilde tahsil etmelerini sağlamaktayız.

Borçlu müvekkillerimiz için ise, hukuki takibe düşmüş borç miktarının, mevcut ticari faaliyete zarar vermeyecek şekilde, hukuki olarak en doğru şekilde yapılandırılması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz

Ofisimiz tarafından, İcra ve İflas Hukukuna yönelik aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.

 • İlamlı, ilamsız ve rehinin/ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin yürütülmesi,
 • İhtiyati haciz işlemlerinin yürütülmesi,
 • Konkordato başvurularının yapılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • İcra takiplerinin başlatılmasının ardından, haciz, satış ve paraların paylaştırılması işlemlerinin yapılması suretiyle tahsilatın gerçekleştirilmesi,
 • Borç ödemeden aciz vesikasının alınması,
 • İtirazın iptali davalarının yürütülmesi,
 • İstihkak davalarının yürütülmesi,
 • Taahhüdü ihlal davalarının yürütülmesi,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının yürütülmesi,
 • Ticareti terk, iflas istememe davalarının yürütülmesi,
 • İhalenin feshi davalarının yürütülmesi,
 • Mali durum ıslahı ile şirketlerin yeniden yapılanma sürecinin yürütülmesi.