TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

“MİRAN HUKUK & DANIŞMANLIK” olarak, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren müvekkillerimizin tüm hukuki işlemlerinin sevk ve idaresini, en güncel hukuki ve ticari gelişmelere uygun olarak yürütmekteyiz.

Tamamına yakını kurumsal şirketlerden oluşan müvekkillerimize, Ticaret ve Şirketler Hukukuna yönelik aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.

 • Ulusal ve yabancı şirket kuruluşlarının yapılması,
 • Şirketlerin kuruluş, ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Bürokratik işlemlerin ve başvuruların yapılması,
 • İrtibat büroları ve şube kuruluşlarının yapılması,
 • Şirket birleşmeleri, devralmaları, nev’i değiştirmeleri ve şirket alım satım işlemlerinin yapılması,
 • Hisse alım – satım ve hisse senetlerinin rehin işlemlerinin yapılması,
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemlerin yapılması,
 • Menkul kıymetlerin yönetimi ve edinimine dair işlemlerin yapılması,
 • Anonim şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarının hazırlanması ve tescil işlemlerinin takip edilmesi,
 • Limited şirketlerin ortaklar kurulu kararlarının hazırlanması ve tescil işlemlerinin takip edilmesi,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin yapılması,
 • Genel kurul kararlarının iptalinin gerçekleştirilmesi,
 • Sermaye artırımları ve indirimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yabancı sermaye transferlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yatırım teşviklerine ilişkin danışmanlık verilmesi ve teşviklere ilişkin işlemlerin yapılması,
 • Yeniden yapılandırma işlemlerinin yapılması,
 • Ticari ilişki ve sözleşmelerden kaynaklanan alacak, fesih ve tazminat davalarının yürütülmesi,
 • Rekabet Hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Tasfiye sürecinin yönetilmesi.