E TİCARET KAPSAMINDA MESAFELİ SÖZLEŞMELER

TİCARET SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Teknolojinin sürekli olarak gelişmesi ile günümüzde mesafeli sözleşmelerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bütün dünya ülkelerinde artık insanlar internet üzerinden alışveriş yapmaktadırlar. Bu durum mesafeli sözleşmelerin her geçen gün daha sık kullanılmasına yol açmıştır.

Mesafeli sözleşmelerdeki belirleyici özellik adından da açıkça anlaşılacağı üzere, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin hiç karşılaşmamasıdır. Tüketici çoğunlukla telefonunu veya bilgisayarını kullanarak internet üzerinden, ürünü görmeden elektronik ortamda sözleşmeyi kurmaktadır.

Mesafeli sözleşmeler iki tarafa borç yükleyen ve karşılıklı edimleri bulunan ivazlı sözleşmelerdir. Mal veya hizmeti sunan tarafın, mal ve hizmete ilişkin ifa borcunu yerine getirmesi, tüketicinin mal ve hizmetin bedelini ödemesi, bu sözleşmelerdeki karşılıklı edimlerdir.

Mesafeli Sözleşmeler; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ele alınmıştır. Sözleşmelerin bu kanun kapsamında ele alınışı tüketici aleyhine ortaya çıkan durumlarda tüketiciyi korumayı amaçlamaktadır.

Her mesafeli sözleşmeye Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanması mümkün olmayıp, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Kapsam başlıklı 2. Maddesinde belirtilen;

Mesafeli sözleşmeler için şekil şartı öngörülmemiştir. Ancak, sözleşmeyi akdedilirken tüketicinin, siparişi onayladığı takdirde bedel ödemekle yükümlü olacağı konusunda bilgilendirmesi zorunludur. Ön bilgilendirme işlemi ise şekil şartına bağlıdır. Ön bilgilendirme konusuna aşağıda detaylı olarak değinilecektir.

Mesafeli sözleşmelerde ön bilgilendirme, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Satıcı ve tüketici üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu hususlarda aksini kararlaştırmadıkları sürece, ön bilgilendirme formunda bulunması zorunlu tutulan bilgilerin değiştirilemeyeceği açıkça Yönetmelikte belirtilmiştir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Ön Bilgilendirme Başlıklı 5. Maddesine göre;

Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır. Bu kapsamda satıcı;

Mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı, mal veya hizmetin teslimi tarihinden itibaren 14 gündür. Satıcı veya sağlayıcı cayma hakkı hususunda tüketiciye bilgi vermemiş ise veya cayma hakkı konusunda gereği gibi bilgilendirme yapılmamış ise, tüketici bu 14 günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketici sözleşmenin sonlanma hallerinden biri olan cayma hakkını kullanmak ister ise, bu hakkı kullandığına dair bildirimin 14 günlük cayma süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterli olur.

Tüketici cayma hakkını kullanırken; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ekinde bulunan formu kullanabilir veya cayma hakkını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin ispat yükümlülüğü ise tüketicidedir. Bu nedenle tüketicinin usulüne uygun yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile talebini satıcı veya sağlayıcıya iletmesi gerekir.

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere, tahsil edilen tüm ödemeleri tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tüketiciye, herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca satıcı veya sağlayıcının caymaya ilişkin her türlü belgeyi üç yıl boyunca saklama yükümlülüğü vardır.